چالش‌های پیاده‌سازی ERP در سازمان‌های ایرانی

چکیده پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی همواره با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. در این مقاله هدف شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها در شرکت‌های ایرانی‌ست. برای رسیدن به این هدف در ابتدا حدود 25 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت 15 مورد از آن‌ها در این تحقیق مرور شد. پس از مرور و شناسایی مهم‌ترین عوامل […]