چالش‌های پیاده‌سازی ERP در سازمان‌های ایرانی

در این نوشته، خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی خودم را شرح داده ام و نتایج را در انتها آورده ام.

چکیده

پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی همواره با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. در این مقاله هدف شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها در شرکت‌های ایرانی‌ست. برای رسیدن به این هدف در ابتدا حدود 25 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت 15 مورد از آن‌ها در این تحقیق مرور شد.

پس از مرور و شناسایی مهم‌ترین عوامل در تحقیق‌های گذشته و مشورت با یکی از خبرگان مطرح در این حوزه، پرسشنامه‌ای تهیه شد و از افراد خواسته شد به 20 مورد از چالش‌های مطرح شده در پرسشنامه امتیاز دهند و چالش‌های مهم مدنظر خود را نیز اضافه کنند. 43 نفر از افراد متخصص در حوزه سسیتم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی این پرسشنامه را تکمیل کردند.تحلیل نتایج نشان می‌دهد حمایت مدیریت ارشد سازمان، فقدان مدیریت تغییر در سازمان و آموزش و مهارت‌سازی ناکافی در تیم پیاده‌سازی از چالش‌های بسیارمهم و اثرگذار در پیاده‌سازی این سیستم‌ها می‌باشند. چالش‌هایی همچون عدم انطباق بین فرآیند‌های موجود در سازمان و بهروش‌های راهکارهای ERP، توقعات نادرست مدیریت ارشد سازمان از ERP از چالش‌هایی بودند که افراد در پرسشنامه وارد کردند. در ادامه نتایج این تحقیق آورده شده است.

گوشه ای از تحلیل و بررسی جامعه آماری

همانطور که در بخش قبل ذکر شد در پرسشنامه‌ای که در اختیار متخصصان حوزه سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی قرار گرفت. 43 نفر از متخصصین اقدام به تکمیل این پرسشنامه کردند که در این قسمت شرکت کنندگان از ابعاد مختلف بررسی می‌شوند.

در شکل 1 میزان سابقه کاری افراد نشان داده شده است، 37 درصد افراد بین 2 تا 5 سال، 30 درصد بیش از 8 سال، 19 درصد کمتر از 2 سال و 14 درصد بین 6 تا 8 سال سابقه کاری مرتبط با حوزه مورد بررسی داشته‌اند.

(شکل 1) نمودار میزان سوابق کاری افراد مشارکت‌کننده در پرسشنامه
(شکل 1) نمودار میزان سوابق کاری افراد مشارکت‌کننده در پرسشنامه

در شکل 2 فراوانی رده شغلی افراد مشارکت کننده در پرسشنامه آمده است. در میان شرکت‌کنندگان حدود 16 درصد مشاور، 16 درصد مدیر پروژه، 30 درصد مدیریت و 37 درصد کارشناس را به عنوان رده شغلی خود انتخاب کرده‌اند.

شکل 2 -نمودار میله‌ای رده شغلی مشارکت‌کنندگان
شکل 2 -نمودار میله‌ای رده شغلی مشارکت‌کنندگان

راهکار مورد استفاده شرکت‌کنندگان در شکل 3 آمده است، همانطور که در شکل مشخص است فراوانی استفاده شرکت کنندگان از راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی تا حد خوبی مشابه با جامعه آماری متخصصان این حوزه در ایران است.

(شکل3) درصد استفاده از راهکارهای مختلف در شرکت‌کنندگان
(شکل3) درصد استفاده از راهکارهای مختلف در شرکت‌کنندگان

جمع بندی نهایی و نتایج

در این تحقیق سعی شد تا چالش‌های اساسی در پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی در ایران بررسی شود. برای رسیدن به این هدف در ابتدا و پس از مرور تعاریف اولیه، چالش‌های مطرح شده در مطالعات گذشته بررسی شد. در این قسمت نزدیک به 15 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و مهم ترین چالش‌های مطرح شده در آن‌ها مرور شد.

در بخش بعدی با توجه به اینکه ماهیت موضوع، ماهیتی اجرایی دارد لازم بود تا تحقیق یا به صورت مطالعه موردی یا گرفتن نظرات خبرگان انجام شود. در این‌ تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه نظرات 43 نفر از افرادی که در سطوح مختلف در این حوزه کار می‌کنند، گردآوری شد.

در نهایت نتایچ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و در دو بخش نتایج ارائه شد. مورد اول نتایج حاصل از امتیازدهی افراد به چالش‌ها و در بخش دوم نتایج حاصل از چالش‌هایی که افراد در فرم پرسشنامه مستقیما وارد کرده بودند.

در نهایت در فصل پنجم به جمع‌بندی و ارائه نتایج تحقیق و هم‌چنین پیشنهاداتی برای تحقیق‌های آتی پرداخته می‌شود.

نتایج این پژوهش به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول که حاصل از امتیازدهی افراد به چالش‌های موجود در پرسشنامه است نشان می‌دهد از بین 20 چالش، حمایت مدیریت ارشد سازمان، فقدان مدیریت تغییر در سازمان، فقدان تحلیل کسب‌وکار و آموزش و مهارت‌سازی ناکافی در تیم پیاده‌سازی از مهم‌ترین عوامل و چالش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های ERP است.

همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، چالش‌های اساسی در پیاده‌سازی ERP مستقل از رده شغلی و راهکار مورد استفاده می‌باشد.

بخش دوم که حاصل از نظرات مستقیم افراد و در قالب پرسشنامه گردآوری شده، عوامل دیگری را نیز به چالش‌های پیاده‌سازی اضافه می‌کند، که شامل موارد زیر است.

  • عدم درک صحیح مدیریت ارشد سازمان نسبت به راهکارهای ERP و توقعات نابه‌جا
  • عدم انطباق فرآیندهای موجود در شرکت با به‌روش‌های موجود در راهکارهای ERP
  • تحریم و مشکل در خرید یا گرفتن پشتیبانی از شرکت‌های مطرح ارائه‌دهنده سیستم‌های ERP
  • انتخاب راهکار مناسب برای سازمان با توجه به نوع کسب‌وکار و اندازه سازمان
  • اختلاف در فرآیندهای مالی بین راهکارهای ERP و فرآیندهای معمول در ایران
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn
Pinterest

گفتگو کنید

2 نظر

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *