نوشته های من
نوشته های من در موضوعات مختلف را در این قسمت بخوانید.
برنامه ریزی منابع سازمانی
وحید

چالش‌های پیاده‌سازی ERP در سازمان‌های ایرانی

چکیده پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی همواره با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. در این مقاله هدف شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها در شرکت‌های ایرانی‌ست. برای رسیدن

ادامه مطلب »